česky deutsch english

Jak připravit interview k získání nejlepších talentů

28.06.2018

Firma se může stát skvělou pouze tím, když je schopná přitáhnout, zaměstnat a udržet skvělé lidi. Jednou z nejdůležitějších a kritických fází výběru je interview s kandidátem. Není to jen pouhé setkání a zjišťování, ověřování, potvrzování Vašich představ a doměnek.

 

Úspěšný nábor nemá jednoho vítěze, ale dva. Tím jste Vy (společnost) a kandidát (nyní už zaměstnanec). Je důležité si uvědomit, proto aby se Vaše firma posunula dál, potřebuje nabírat vynikající a nadprůměrné kandidáty. A o takové se na trhu práce vede lítý boj.

 

Poradím Vám, jak můžete s tím, co máte k dispozici, mezi ostatními firmami vyhrát a získat talenty na svou stranu. A to důležité je, že Vás to nebude nic stát. Jen trochu úsilí a angažovanosti.

 

 

Začíná to samozřejmě SVIŽNOU komunikací. Je jedno, jestli komunikujtete s kandidátem napřímo nebo přes prostředníka (např. agenturu). V každém případě se reakční čas na zaslané CV již nepočítá ve dnech a už vůbec ne v týdnech, ale v HODINÁCH. Dnes běžně zažíváme situace, kdy kandidáti (ti skvělí samozřejmě) změní zaměstnání v řádu dnů. Tím mám na mysli smluvní změnu, ta reálná nastane po uplynutí výpovědní doby. Tzn. během několika dnů projdou 1-2 koly výběrového řízení, je jim zaslaná nabídka a oni ji akceptují. To vše je možné s dnešními technologiemi, ale hlavně vůlí zvládnout za 1 týden. Zde víc než kde jinde platí: Kdo dřív přijde, ten dřiv mele.

 

K samotnému pohovoru. Začneme tím nejdůležitějším. Jak důležitý je vůbec pohovor v očích kandidáta? Jak se na zákadě něho rozhoduje?

I z vlastních zkušeností z agentury musím říci, že je důležitý velmi.

Až pro 77% kandidátů je interview ve firmě to nejdůležitější, podle čeho se ve finále rozhodují.

 

Pojďme se podívat blíže na jednotlivé části pohovoru.

 

53% kandidátů se chce při pohovoru potkat se svým budoucím nadřízeným.

Ostatní položky, jak vidíte, již nejsou tak důležité. 

Co mohu tedy jednoznačně doporučit je: již na prvním kole pohovorů přizvěte budoucího nadřízeného. Pokud to z jakéhokoli důvodu nejde, raději termín posuňte. Nebudete mít druhou šanci udělat dobrý první dojem!

 

 

 

 

 

 

Je to mj. i z důvodu, že kandidáti očekávají, že dostanou odpovědi na své přímé a konkrétní otázky (pro 49% z nich je to jedno z hlavních rozhodovacích kritérií).

 

Pro dalších 46% je důležité hovořit s vedením (třeba i jen s vedoucím oddělení - chtějí znát vize, cíle, atmosféru, styl vedení...).

Také velmi důležité při jejich rozhodování je jak vnímají Vaši firemní kulturu. Realizujte pohovory tedy ve Vašem běžném prostředí, v běžné atmosféře, tak jak je to přirozené. Nechcete přeci před kandidáty něco zatajovat nebo předstírat, že?:)

 

 

Pro vyzdvihnutí důležitosti prvního pohovoru kandidáta ve Vaší společnosti se podívejme na následující statistiku.

Pro 83% kandidátů může NEGATIVNÍ zkušenost z interview změnit jejich názor na pozici nebo společnost, která se jim PŘED TÍM líbila.

A pro 87% kandidátů může POZITIVNĚ naladěné interview změnit jejcih názor z nevím/pochybuji/asi mně to nenadchne na ANO, DO TÉ FIRMY CHCI!

Navíc, pokud jsou kandidáti po pohovoru kontaktováni jejich budoucím nadřízeným, pomůže jim to rozmyslet se a přijmout nabídku rychleji.

 

 

Dávat feedback je obzvláště důležité. Nejen, že to prokazuje Vaši serióznost, ale může Vám to v budoucnu pomoci s najímáním těchto nebo i jiných talentů.

autor: jirka vejvoda, pozn. grafy jsou převzaty z LinkedIn